ÖNEMLİ TARİHLER

Sempozyum Paylaşım Özetlerinin Teslimi: 13 Ekim 2017
Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması ve Programın İlanı: 20 Ekim 2017
Bildiri Tam Metinlerinin ve Sunumlarının Teslimi:   11 Kasım 2017
Sempozyum Tarihi: 2-3 Aralık 2017